Начальник КЖРЕП-17:

-         Кравецький Сергій Миколайович

 

Головний інженер:

-    Хруник Марія Володимирівна

Підпорядковується начальнику  підприємства;

Заміщає начальника, в разі його тимчасової відсутності;

Віддає розпорядження: працівникам технічних служб.

 

 Головний бухгалтер:

Дарабан Марія Корнелівна        

Підпорядковується: директору підприємства;

Забезпечує ведення бухгалтерського обліку, фінансової звітності, статистичної звітності.

 

 

Майстер дільниці з експлуатації та ремонту житлового фонду:

-    

Підпорядковується: головному інженеру та інженеру з організації експлуатації та ремонту житлового фонду;

Керує роботою довірених йому робітників по поточному ремонту,

а саме: забезпечує своєчасне і якісне виконання робіт по ремонту інженерного обладнання та ремонтно – будівельних робіт.

Забезпечує виконання робіт відповідно з обсягами і згідно  з планами  виконання поточного ремонту та по заявках населення.

 

Бухгалтер  І категорії:

- Кушнірик М.І.       

Підпорядковується: директору підприємства та головному бухгалтеру;

Нараховує та забезпечує виплату зарплати працівникам.

Здійснює контроль за веденням обліку матеріальних цінностей та їх збереження, інвентаризацію матеріальних цінностей.

Складає квартальні звіти по соцстраху, пенсійному фонду, фонду зайнятості, по ф ВДР.

 

Техніки - доглядачі житлових будинків:

      - Горемикіна О.І.

      - Аріфова М.С.       

 

      - Кисельова О.В.    

Підпорядковуються: директору підприємства та головному інженеру;

Проводять огляд квартир, допоміжних приміщень,орендарів, а також - збори з наймачами і орендаторами стосовно питань збереження житлового фонду.

Перевіряють об’єми  і якість  виконаних робіт на своїх дільницях по технічному обслуговуванню. Ведуть прийом громадян і вживають заходи по наданню їм необхідних послуг, розгляду листів, заявок по зверненню громадян.

 Майстер з благоустрою і санітарії :

- Лучик Марія Іванівна

Підпорядковується: директору підприємства;

Організовує та відповідає  за прибирання і благоустрій прибудинкових територій.

Секретар 

-   Горяінова Юліана Володимирівна

Підпорядковується: директору підприємства;

Проводить роботу з  інформацією і документами, необхідними керівництву, організовує взаємодії структурних підрозділів, організовує телефонні переговори керівника, приймає і передає телефонограми, записує прийняті повідомлення і доводить їх до відома керівництва.

Передає і приймає інформацію  за допомогою приймально – передавальних пристроїв.

 Економіст

-         Леонтій Л.С.

Підпорядковується: директору підприємства;

Виконує роботи щодо здійснення бухгалтерського обліку на підприємстві, аналізу і контролю за станом і результатами господарської діяльності.

 Юрисконсульт

-         Заболотний С.М.

Підпорядковується: директору підприємства;

Розробляє та бере участь у розробці документів  правового характеру та здійснення заходів щодо зміцнення договірної, фінансової та трудової дисципліни.

Підготовлює матеріали для передачі їх у судові органи.

Здійснює облік та збереження судових справ.

 -  Савка Тетяна Анатолівна- Діловод

Підпорядковуються: директору підприємства;

Здійснюють прийом громадян по питанням реєстрації, зняття з реєстрації, оформлення документів на паспорта при досягненні 16-ти річного віку, зміні прізвища, утраті паспорта.

Видача довідок про місце проживання та про склад сім’ї.